AED basis training

Plotselinge dood komt duizenden keren per jaar voor. Het kan zonder voortekenen optreden, ook bij mensen die het idee hebben dat zij helemaal gezond zijn. Het is zelfs een van de grootste gezondheidsproblemen van Nederland. De oorzaak is in acht tot negen van de tien gevallen een hartritmestoornis: het zogenaamde kamerfibrilleren. Met een AED, een Automatische Externe Defibrillator, kunnen de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk worden verhoogd. Met een AED kan een stroomstoot worden toegediend, een defibrillatie. Als dat in een zo vroeg mogelijk stadium gebeurt bij een hartritmestoornis is er een redelijke kans op overleven.

De AED is een apparaat dat de hartactie van het slachtoffer registreert en gesproken opdrachten geeft aan de hulpverlener. Als de hartritmestoornis niet met een AED-schok op te heffen is, dan geeft de AED de hulpverlener de opdracht door te gaan met reanimeren. Daarom is het een apparaat dat letterlijk van levensbelang is. Bij AC Opleidingen leert u niet alleen om in noodsituaties om te gaan met de AED, u kunt voor de verkoop van het apparaat ook bij ons terecht.

Kennis van beademen en hartmassage

Wie wil deelnemen aan een AED-training, moet al wel bekend zijn met de elementaire beginselen van reanimatie. Dan gaat het om ervaring in beademen en hartmassage. Tijdens een training leert u als cursist onder meer te beslissen of er een AED nodig is en hoe u een slachtoffer met een plotselinge hartstilstand defibrilleert, dus een elektrische schok toedient.

AED basistraining
Duur: 1 dagdeel
Instructeurs: EHBO-kaderinstructeurs
Locatie:

Vestiging AC Opleidingen in Naaldwijk, Hoge Geest 43

Bij voldoende deelname kan de training ook in company worden gegeven.

Data:
CCV: