Instructie levensreddende handelingen in het Westland

In de opleiding ‘Instructie levensreddende handelingen’ komt het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (EHBO) aan de orde. Vervolgens besteden we aandacht aan noodsituaties. Ook de interne en externe communicatie komt aan bod. Daarna neemt u deel aan praktijkoefeningen.

Inhoud instructie levensreddende handelingen

Een overzicht van de onderwerpen die aan de orde komen:

  • EHBO
  • Stelpen van ernstige bloedingen
  • Vaststellen en behandelen van stoornissen in bewustzijn, circulatie en ademhaling
  • Verplaatsen van een slachtoffer
  • Reanimeren
  • Stabiele zijligging
  • Aanleggen van verbanden
  • Hoe te handelen in een noodsituatie
    Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat (bewijs van deelname).

Opleidingcentrum Naaldwijk van AC Opleidiingen

Voor deze en tal van andere opleidingen kunt u terecht in het eigen opleidingscentrum van AC Opleidingen in Naaldwijk. Hier heeft u de mogelijkheden om theorie en praktijk optimaal met elkaar te combineren. NIet alleen voor EHBO maar ook voor BHV en VCA opleidingen.

Instructie levensreddende handelingen
Duur: 1 dagdeel
Instructeurs: EHBO-kaderinstructeurs
Locatie:

Vestiging AC Opleidingen in Naaldwijk, Hoge Geest 43

Bij voldoende deelname kan de training ook in company worden gegeven.

Data:

Data in overleg.

Dit betreft een cursus die geheel op maat kan worden georganiseerd.

CCV: