Opleiding Basisveiligheid VCA (B-VCA) in het Westland

De overheid en het bedrijfsleven spannen zich in om de veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn tijdens het werk te organiseren en te vergroten. Steeds vaker eisen opdrachtgevers dat ook van derden. Opdrachtgevers kunnen vragen om een bedrijfscertificering (VGM beheersysteem). Zij weten dan ook dat de medewerkers van dat bedrijf tenminste in het bezit zijn van het certificaat basisveiligheid (B-VCA). AC Opleidingen biedt u opleidingen VCA basisveiligheid.

Opleiding B-VCA bij AC Opleidingen

De opleiding basisveiligheid VCA (B-VCA) heeft als doel uw werknemers de basisregels te leren op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn. Het examen wordt afgenomen aan de hand van de erkenningsregeling VCA, de erkenningscriteria en het uitvoeringsbesluit die door het Centraal College van Deskundigen zijn vastgesteld.

Basisveiligheid VCA (B-VCA)
Duur: 1 dag inclusief examen
Instructeurs: Middelbaar/Hoger veiligheidskundigen
Locatie:

Vestiging AC Opleidingen in Naaldwijk, Hoge Geest 43

Bij voldoende deelname kan de training ook in company worden gegeven

Data:
  • Maandag 20 september 8.00-17.15 incl. examen
  • Dinsdag 19 oktober 8.00-17.15 uur incl. examen
  • Donderdag 18 november 8.00-17.15 uur incl. examen
  • Donderdag 16 december 8.00-17.15 incl. examen
  • Maandag 10 januari 8.00-17.15 incl. examen
  • Donderdag 10 februari 8.00-17.15 incl. examen
  • Dinsdag 15 maart 8.00-17.15 incl. examen
  • Maandag 11 april 8.00-17.15 incl. examen
  • Donderdag 12 mei 8.00-17.15 incl. examen
  • Dinsdag 14 juni 8.00-17.15 incl. examen
CCV: waarde nascholing dagopleiding 7 uur

AC Opleidingen, ook voor BHV en EHBO

AC Opleidingen is de allround opleider voor het Westland en omgeving. Met en modern opleidingscentrum in Naaldwijk zijn we in staat om aan uw complete behoefte aan opleidingen te voldoen. Niet alleen wat VCA betreft, maar ook bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO.